Zmieniamy się...

Zmieniamy się...
6 lipca w urodziny Jego Świętobliwości Dalajlamy złożyliśmy w Urzędzie Miasta wniosek o wpis do rejestru Stowarzyszenia Milinda.
13-eto lipca zostaliśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń jako Stowarzyszenie Milinda.
To sformalizowanie naszej działalności to początek zmian na portalu i rozszerzenia naszej zakresu naszego działania.
Więcej o tym co będzie się działo na spotkaniu z okazji trzeciej rocznicy istnienia portalu milinda.pl 20 listopada.

Widząc, ze szkodliwe działania wynikają z gniewu, strachu, chciwości i nietolerancji, które z kolei pochodzą z dualistycznego i dyskryminacyjnego myślenia będę kultywował otwartość, niedyskryminację i brak przywiązania do punktu widzenia w celu transformacji fanatyzmu i dogmatyzmu w sobie i świecie.

Zmieniamy się...
6 lipca w urodziny Jego Świętobliwości Dalajlamy złożyliśmy w Urzędzie Miasta wniosek o wpis do rejestru Stowarzyszenia Milinda.
13-eto lipca zostaliśmy wpisani do rejestru stowarzyszeń jako Stowarzyszenie Milinda.
To sformalizowanie naszej działalności to początek zmian na portalu i rozszerzenia naszej zakresu naszego działania.

Od jakiegoś już czasu angażujemy się w rozmaite działania i akcje takie jak warsztaty kuchni vegańskiej, wernisaże czy organizowane przez nas spotkania interreligijne.
Aby zintensyfikować takie działania i realizować nasze kolejne projekty potrzebowaliśmy oficjalnego szyldu, niejako zalegalizowania naszych działań, ich urzędowej legitymacji.

Szersze działania poza internetowe wiążą się także z naszym szerszym otwarcie na wyznawców innych niż buddyzm religii. Dlatego też zmieniliśmy motto naszego portalu na "Religijnie zaangażowani..."
Chcemy działać na rzecz współpracy praktykujących różnych religii dla lepszego, sprawiedliwszego i bezpieczniejszego świata. Służba dla innych jest tym co może stać się odpowiedzią na narastające szaleństwo fanatyzmu, terroru i ksenofobii.

Dużo miejsca w naszym serwisie będziemy nadal poświęcać terenom Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Rejon ten bowiem nie jest tylko obszarem historycznie buddyjskim ale też rejonem gdzie dzieją się najważniejsze dla przyszłości świata wydarzenia-rosnąca wciąż potęga Chin, aspirujących do pozycji największego światowego mocarstwa i dynamicznie rozwijające się Indie, będące naturalnym rywalem Chin.
Zarówno media jak i klasa polityczna w Polsce tkwią w ślepym i głupim europocentryzmie nie dostrzegając prawie tamtego rejonu i dziejących się w nim wydarzeń. Chcemy również działać na rzecz zmiany krótkowzrocznego i szkodliwego kursu polskiej i europejskiej polityki azjatyckiej, nastawionej wyłącznie na krótkoterminowe i iluzoryczne korzyści ze współpracy z Chinami na tory zbliżenia z Republiką Indii, największą demokracją świata.

Planowane przez nas działania to m.in akcje propagujące dietę roślinną, festiwal Dharma Art, kolejne spotkania interreligijne.

Podstawą i rdzeniem naszych działań pozostanie nadal portal milinda.pl, którego formułę będziemy rozszerzać ale też a może przede wszystkim profesjonalizować, w dobrym tego słowa znaczeniu.
Chcemy aby nasz portal był przykładem dobrego dziennikarskiego rzemiosła i rzetelności.

Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od wyznawanej religii, którym bliskie są nasze cele i wartości.
W regulaminie stowarzyszenia ujęliśmy je w następujący sposób:
Cele Stowarzyszenia to:
a) promowanie i wspieranie zaangażowanie społecznego inspirowanego wartościami religijnymi ze szczególnym uwzględnieniem rozpowszechniania informacji na temat buddyzmu zaangażowanego i propagowanie jego wartości,
b) wspieranie ekonomii społecznej,
c) działalność na rzecz budowania relacji społecznych opartych o wartości takie jakie bodhiczitta/caritas.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie portalu internetowego milinda.pl,
b) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, szkoleń, koncertów oraz innych imprez,
c) współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
d) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji w przypadku gdy służy to realizacji celów stowarzyszenia,
e) wspieranie działań zmierzających do oparcia relacji społecznych na wartościach Stowarzyszenia,
f) realizacje projektów i programów zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

Więcej o tym co będzie się działo na spotkaniu z okazji trzeciej rocznicy istnienia portalu milinda.pl 20 listopada, zapraszamy serdecznie
https://www.facebook.com/events/322500768113858/

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer