Wirathu suspendowany!

Mnich Ashin Wirathu, lider nacjonalistycznych i antyislamskich organizacji Ma Ba Tha (Komitetu Ochrony Narodu i Religii) i ruchu 696 otrzymał zakaz wygłaszania kazań przez rok.
Decyzja została podjęta na specjalnym spotkaniu 47 wysokich rangą mnichów buddyjskich tworzących State Sangha Maha Nayaka Committee 9 marca. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji były wypowiedzi Wirathu pochwalające zabójstwo muzułmańskiego prawnika-konstytucjonalisty Ko Ni,członka Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji i wieloletniego doradcy Aun San Suu Kyi. Rzad NLD również był w ostatnich miesiącach atakowany przez mnicha w jego kazaniach.

Wielokrotnie wygłaszał pełne nienawiści mowy przeciwko religii, powodując zamieszki i utrudniając stosowanie prawa-głosi komunikat Komisji-ma zakaz wygłaszania kazań od 10 marca 2017 do 9 marca 2018 roku". W wypadku jakiegokolwiek naruszenia zakazu mnich będzie musiał ponieść konsekwencje prawne, przy czym nie zostało sprecyzowane jakiego rodzaju to będą konsekwencje
Ashin Wirathu photo by  Lily and Maung Thin Odpowiedzią Wirathu było jego wystąpienie w sobotę 11 marca w mieście Einme w rejonie Ayeyarwady gdzie odtworzono jego nagrane wcześniej kazanie a on sam wystąpił z zaklejonymi ustami . 20 marca lokalne władze zapowiedziały wniesienie oskarżenia przeciwko organizatorowi wydarzenia. Również Ministerstwo Spraw Religijnych i Kultury zapowiedziało podjecie działań prawnych, jeżeli Wirathu nie będzie przestrzegał zakazu.
Pod koniec marca przewodniczący State Sangha Maha Nayaka Committee Bhamo Sayadaw oświadczył, że jeśli Wirathu będzie łamał zakaz wygłaszania kazań, może zostać aresztowany. Stwierdził też, że Wirathu głosił rzeczy które nie pochodziły od Buddy.

The State Sangha Maha Nayaka Committee jet państwowym organem nadzorującym w Myanmie sanghę mnichów buddyjskich, powstałym po spotkaniu przedstawicieli wszystkich szkół i linii przekazu obecnych w Myanmie w roku 1980. W skład Komitetu wchodzi 47 mnichów mianowanych przez Ministerstwo Spraw Religijnych. Komitet zajmuje się kwestiami naruszenia zasad Vinaji (reguł obowiązujących mnichów buddyjskich) i ma władzę "pozbawiania szat" i wydalania z klasztorów mnichów łamiących swoje ślubowania, co było wielokrotnie wykorzystywane przez władze Myanmy.
Podczas "szafranowej rewolucji" w 2007 roku, kiedy na czele protestów przeciwko rządom wojskowych stanęli mnisi buddyjscy, Komitet ogłosił reguły zabraniające mnichom uczestniczyć w "sprawach świeckich".
W 2012 roku Shwenyawa Sayadaw opat klasztoru Sadhu Pariyatti został wydalony z klasztoru za wygłoszenie kazania w biurze opozycyjnej Narodowej Ligi na Rzecz Demokracji, w którym wezwał do uwolnienia więźniów politycznych i zakończenia wojen domowych, a mnich U Gambira, jeden z przywódców Szafranowej rewolucji został oskarżony przez Komitet o włamanie do klasztoru zamkniętego po Szafranowej Rewolucji i w efekcie aresztowany przez władze świeckie.
Obecny zakaz wobec Wirathu świadczy o dwóch rzeczach-że rząd Narodowej Ligi na rzecz Demokracji podporządkował sobie, związany przez lata z wojskowymi (którzy pozostawili sobie 1/3 miejsc w parlamencie i resorty siłowe) Komitet oraz, że NLD postanowiła przynajmniej stonować antymuzułmańskie nastroje i działania w Myanmie. być może miały na to wpływ światowe reakcje na działania armii przeciwko Roshingya pod koniec ubiegłego roku (pisaliśmy o tym obszernie tutaj). Może to być również początek końca wpływów wojskowych, którzy chętnie posługiwali się antyislamską retoryką by kanalizować napięcia społeczne. Możliwe, ze decydujący był fakt, ze antyislamski terror dosięgnął najbliższego otoczenia
Aung San Suu Kyi, sprawującej urząd premiera Mynamy, przestając być wygodnym sposobem kanalizowania społecznego niezadowolenia i stając się zagrożeniem dla państwa.


źródło:
Irrawady
Frontier Myanmar
Myanma Times

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer