"Wierzba bez granic" na Pogórzu Wielickim

Pośród wzgórz Pogórza Wielickiego, urozmaiconych zagajnikami, polami, łąkami i głębokimi jarami, na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się otoczony starymi jabłoniami niewielki dom, w którym mieszka niezwykła młoda rodzina. Niezwykła, bo przeciera szlaki ku życiu przyjaznemu ludziom i przyrodzie, życiu, które jest duchowo pełne i bogate. Magda i Łukasz ze swoją córeczką Malwą urodzoną w sposób naturalny w domu, ale nie tym, o którym mowa wyżej, w otoczeniu mądrych kobiet, to owa rodzina ze wsi Łomna w gminie Nowy Wiśnicz.

Ze swojego domu i obejścia uczynili centrum i swoistą oś, wokół której ponad podziałami spotykają się rozmaici ludzie dzielący się wiedzą i umiejętnościami.
Dom Magdy, Łukasza i Malwy stanowi siedzibę nieformalnego stowarzyszenia „Pracownia Tańczące Ogrody” (Pracownia TO), która za swój cel stawia sobie organizowanie wydarzeń o „zielonym standardzie”, czyli imprez kulturalnych i warsztatów, podczas których ludzie łączą się do we wspólnym działaniu na rzecz życia świadomego i zdrowego, przyjaznego przyrodzie i innym ludziom, a także dla wspólnej zabawy. Propagowane jest tu m.in. ogrodnictwo permakulturowe, w którym do uprawy warzyw wykorzystywane są naturalne procesy istniejące np. w lądowych ekosystemach, jak np. lasy.
Pracując wspólnie z gospodarzami i gośćmi w sposób praktyczny można zdobyć wiedzę na ten temat.
wierzba 1.JPG
Promowane jest tu także naturalne budownictwo, zielona architektura i konstrukcje wierzbowe, które można poznać podczas organizowanych lub współorganizowanych przez Pracownię TO warsztatów. Przykładem jest tu m.in. wydarzenie „Wierzba bez granic”, które w dwóch etapach odbyło się marcu, najpierw w nieodległym Targowisku, a potem w gospodarstwie Magdy i Łukasza w Łomnej.
Podczas warsztatów można było nauczyć się wyplatać m.in. żyjące kopuły wierzbowe zbudowane z wierzbowych witek, które wiosną puszczą listki i pędy tworząc nietypowe zielone altany w ogrodzie.
Ostatnia impreza „Wierzba bez granic”, jak nazwa wskazuje, nie ograniczyła się tylko do wierzby. Siedziba Pracowni TO i okoliczne lasy stały się celem wycieczki maluchów z leśnego przedszkola, którzy mieli okazję poznawać bogatą przyrodę najbliższej okolicy szukając oznak budzącej się wiosny. W domu odbył się także relaksujący koncert dźwięków tybetańskich gongów w wykonaniu Rimy i Łukasza, którzy zajmują się tym profesjonalnie (zobacz ich stronę internetową http://elfum.weebly.com/).
wierzba 2.JPG
Pracownia Tańczące Ogrody jest nieformalną grupą otwartą na współpracę, którą podejmuje m.in. z lokalnymi domami kultury, szkołami, instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody oraz organizacjami pozarządowymi i pojedynczymi osobami. Planowana jest nawet wymiana kulturalna między młodzieżą polską, czeską i indiańską z Gwatemali.
To właśnie dzięki współpracy członków Pracowni TO i naszego stowarzyszenia Milinda oraz Gminnego Domu Kultury w Białowieży udało się zorganizować minionego lata przybycie do Białowieży kapłanki Majów i dwojga muzyków (pisaliśmy o tym TUTAJ…).

Siedziba Pracowni TO, czyli dom Magdy, Łukasza i Malwy otoczona jest cennymi przyrodniczo i krajobrazowo terenami Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. To sprawia, że członkowie Pracowni czują się ich opiekunami, dlatego czynią starania, aby nie tylko żyć tutaj w sposób zrównoważony z jak najmniejszym śladem ekologicznym, ale także dotrzeć, omijając podziały i konflikty, do lokalnych władz i sąsiadów, aby wspólnie chronić naturalne piękno okolicznych wzgórz i porośniętych starodrzewiem bukowo-dębowo-olchowym dolin, jarów i wąwozów.
wierzba3.JPG
Przyjeżdżając do Łomnej do siedziby Pracowni TO, pomagając w pracach gospodarskich i uczestnicząc w organizowanych warsztatach można zaobserwować ciekawe zjawisko, jakim jest duch wymiany i przepływu nie tylko pieniędzy, ale i wiedzy, pracy, umiejętności, produktów żywnościowych i itp. Pracownia TO umożliwia tworzenie się zaczynów prawdziwej wspólnoty opartej na życzliwości i „ekonomii daru”, w której pieniądze, chociaż mile widziane, nie są jedynym środkiem wymiany. To, a także dążenie do chociaż częściowej samowystarczalności żywnościowej (własny ogród i sad); wychowywanie dziecka tak, że oboje rodziców daje mu dużo uwagi, blisko przyrody i według zasad zbliżonych do tych, jakimi kierowali się przedstawiciele tradycyjnych kultur przy wychowywaniu swoich dzieci, chcący aby wyrosły na ludzi zdrowych i silnych, umiejących żyć we wspólnocie w sposób harmonijny, a nie na posłusznych konsumentów, przeznaczonych do pracy w fabrykach i korporacjach; dążenie do współpracy z innymi ludźmi, organizacjami i instytucjami szukając i odnajdując porozumienie i punkty wspólne ponad podziałami, składa się na owe wspomniane wyżej „przecieranie szlaków”.

Działalność Pracowni TO jest bardzo bliska wartościom propagowanym przez nasze stowarzyszenie Milinda, dlatego przewidujemy zacieśnienie wzajemnej współpracy.

Przed nami kolejne warsztaty i imprezy kulturalne organizowane przez niezłomną rodzinę z Łomnej.

Facebookowy profil Pracowni Tańczące Ogrody znajduje się TUTAJ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer