Razem drogą pokoju-życzenia papieskie na Wesak

"Niech to święto przyniesie radość i pokój wam wszystkim, waszym rodzinom, wspólnotom i narodom"
Stolica Apostolska opublikowała w sobotę 22 kwietnia przygotowane przez Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego życzenia dla buddystów na najważniejsze buddyjskie święto Wesak, dzień urodzin, oświecenia i śmierci Buddy Śakjamuniego, przypadające w tym roku 10 maja.

Dokument pod tytułem "Chrześcijanie i buddyści: iść razem ścieżką bez przemocy (w języku polskim nie istnieje dobry odpowiednik angielskiego zwrotu nonviolence użytego w oryginale) podpisali przewodniczący Rady kardynał Jean-Louis Tauran i sekretarz Miguel Ángel Ayuso Guixot.

Jak podkreślają kultura pokoju jest wspólna wartością nauk Jezusa i Buddy a jej promowanie jest obecnie bardzo ważnym wspólnym zadaniem chrześcijan i buddystów.
Święto Wesak w Indonezji
„Wezwano nas do wspólnej sprawy"-piszą wzywając do wspólnej modlitwy o pokój i przeciwstawiania się przemocy i nienawiści. Wymieniają przemoc domową, ekonomiczną, kulturową i psychologiczną a także przemoc wobec środowiska naturalnego jako zło któremu wspólnie buddyści i katolicy mogą wspólnie się przeciwstawić metodą walki bez przemocy.
Zaznaczając, że są świadomi różnic obu religii autorzy dokumentu podkreślają wspólne dla obu ścieżek znaczenie pokonania zła w ludzkim sercu i nauczania dla pokoju; kształtowania serc i umysłów wszystkich, zwłaszcza dzieci do miłości i życia w pokoju z ludźmi i środowiskiem naturalnym.
Podkreślają przy tym, że "nie ma pokoju bez sprawiedliwości, a nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez przebaczenia".
"Zapraszamy wszystkich do współpracy w zapobieganiu konfliktom i odbudowie złamanych społeczeństw; wzywamy media do unikania i przeciwdziałania mowie nienawiści oraz stronniczym i prowokacyjnym relacjom; zachęcamy do wprowadzenia reform edukacyjnych zapobiegającym wypaczeniom i błędnej interpretacji historii i tekstów pism świętych; i do modlitw o pokój na świecie, do wspólnego kroczenia drogą bez przemocy"

"Drodzy przyjaciele, obyśmy aktywnie poświęcili się promowaniu w naszych rodzinach, instytucjach społecznych, politycznych, obywatelskich i religijnych nowego stylu życia, gdzie przemoc jest odrzucana, a ludzka osoba jest szanowana. Właśnie w tym duchu życzymy Wam jeszcze raz spokojnego i radosnego święta Wesak!" kończy dokument, w którym zwraca uwagę nie tylko wezwanie do WSPÓLNEGO aktywizmu na rzecz pokoju i rewolucyjnej wręcz przebudowy społecznej, ale też wielokrotne użycie terminu "nonviolence" odnoszącego się do praktyki walki bez przemocy praktykowanej przez takie postacie jak Mahatma Gandhi czy Martin Luter King, a stosowanej przez sprzeciwiający się przymusowej służbie wojskowej ruch "Wolność i Pokój"

Całość przesłania dostępna tutaj

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer