Czym jest buddyzm zaangażowany

Pojęcie "buddyzm zaangażowany" odnosi się do buddystów, którzy szukają sposobów zastosowania medytacyjnego wglądu i nauk Dharmy do sytuacji społecznej, do politycznego, ekologicznego i ekonomicznego cierpienia i niesprawiedliwości. Biorący swój początek pojęcie bierze od wietnamskiego nauczyciela nauczyciela buddyjskiego zen Thich Nhat Hanh'a, zaangażowany buddyzm zyskuje coraz większą popularność na Zachodzie.
Termin został ukuty przez nauczyciela buddyjskiego Zen z Wietnamu Thich Nhat Hanh'a, zainspirowanego przez Buddyzm Humanistyczny, ruch reform zapoczątkowanego przez Taixu i Yinshun w Chinach, a później rozwijanego na Tajwanie przez Yen Cheng i Hsing Yun .
Podczas wojny w Wietnamie , Thich Nhat Hanh i jego Sangha starali się odpowiedzieć na cierpienie ktore widzieli dookoła. Ta praca była dla nich częścią medytacji i praktyki uważności , a nie czymś oddzielonym od praktyki Dharmy. [3] Thich Nhat Hanh przedstawił "Czternaście wskazań buddyzmu zaangażowanego", w których wyjaśnia swoje podejście.

Podobnie na Zachodzie buddyzm zaangażowany jest próba połączenia autentycznej buddyjskiej medytacji z działalnością społeczną, J. Św. Dalajlama wzywa buddystów do większego zaangażowania w sferze społecznej i politycznej.
Organizacje takie jak the Buddhist Peace Fellowship, the International Network of Engaged Buddhists and the Zen Peacemakers, prowadzony przez Roshi Bernarda Glassmana działają na rzecz większego zaangażowania społecznego buddystów. Inne grupy zaanagażowanego buddyzmu to m.in. the Benevolent Organisation for Development, Health and Insight, Gaden Relief Projects, the UK's Network of Buddhist Organisations, Fo Guang Shan and Tzu Chi.
Za: http://en.wikipedia.org/wiki/Engaged_Buddhism

Thich Nhat Hanh: Czternaście wskazań buddyzmu zaangażowanego

1. Nie przyjmuj bezkrytycznie ani nie przywiązuj się do żadnej doktryny, teorii, czy ideologii, nawet buddyjskiej. Nauki buddyjskie to tylko wskazówki; nie są prawdą absolutną.

2. Nie myśl, że wiedza, którą obecnie posiadasz, jest niezmienną absolutna prawdą. Unikaj posiadania ciasnych poglądów i przywiązania do obecnych opinii. Ucz się i praktykuj nie-przywiązywanie do opinii, po to, by być otwartym i móc przyjąć punkt widzenia innych. Prawdę znajduje się w życiu, a nie w wiedzy pojęciowej. Bądź gotów uczyć się przez całe swoje życie i nieprzerwanie obserwuj rzeczywistość w sobie i we świecie.

3. Nie zmuszaj innych, w tym również dzieci, w jakikolwiek sposób – czy to wykorzystując pozycję władzy, czy też za pomocą gróźb, pieniędzy, propagandy, a nawet edukacji - do przyjęcia twoich poglądów. Niemniej jednak, poprzez pełen współczucia dialog, pomagaj innym porzucić fanatyzm i ciasne poglądy.

4. Nie unikaj cierpienia i nie zamykaj oczu na cierpienie. Nie trać świadomości jego istnienia w życiu świata. Szukaj sposobów, by być z tymi, którzy cierpią, włączając w to osobisty kontakt, wizyty, przesyłanie obrazów i dźwięków. Wzbudzaj w ten sposób, w sobie i w innych, świadomość cierpienia na tym świecie.

5. Nie gromadź bogactwa, gdy miliony ludzi jest głodnych. Nie obieraj za cel swojego życia sławy, zysku, bogactwa czy też przyjemności zmysłowych. Żyj prostym życiem i dziel się czasem, energią i zasobami materialnymi z potrzebującymi.

6. Nie podtrzymuj złości lub nienawiści. Naucz się je przenikać i przekształcać, kiedy są jeszcze nasionami w twojej świadomości. Jak tylko się pojawią, skieruj uwagę na oddech, aby zobaczyć naturę swojej nienawiści.

7. Nie gub siebie w rozproszeniu, czy to wewnętrznym czy też w swoim otoczeniu. Praktykuj uważne oddychanie, by wrócić do tego co dzieje się w chwili obecnej. Pozostawaj w kontakcie z tym co zachwycające, orzeźwiające i uzdrawiające, wewnątrz i na zewnątrz ciebie. Zasiewaj w sobie nasiona radości, pokoju i zrozumienia, aby ułatwić pracę nad przekształceniem głębokich poziomów swojej świadomości.

8. Nie wypowiadaj słów, które mogą powodować waśnie i rozłamy w społeczności. Rób co tylko możliwe, aby załagodzić i rozwiązać wszelkie konflikty, nawet te najmniejsze.

9. Nie mów rzeczy niezgodnych z prawdą dla własnej korzyści lub, aby zaimponować innym. Nie wypowiadaj słów, które wywołują podziały i nienawiść. Nie rozpowszechniaj wieści, których prawdziwości nie jesteś pewien. Nie krytykuj i nie potępiaj rzeczy, których nie jesteś pewien. Zawsze mów zgodnie z prawdą i w sposób konstruktywny. Miej odwagę mówić głośno o niesprawiedliwości, nawet jeśli może to zagrozić twojemu własnemu bezpieczeństwu.

10. Nie używaj społeczności buddyjskiej dla własnej korzyści lub zysku, ani nie przekształcaj jej w partię polityczną. Społeczność religijna powinna jednak, zdecydowanie sprzeciwiać się uciskowi i niesprawiedliwości, i dążyć do zmiany sytuacji, nie angażując się przy tym w konflikty pomiędzy różnymi stronami.

11. Nie wykonuj pracy, która szkodzi ludziom i naturze. Nie inwestuj w przedsiębiorstwa, które pozbawiają innych szansy na życie. Wybierz zajęcie, które pomaga realizować twój ideał współczucia.

12. Nie zabijaj. Nie pozwalaj innym zabijać. Wykorzystaj wszelkie możliwe sposoby, aby ochraniać życie i zapobiegać wojnie.

13. Nie posiadaj niczego co powinno należeć do innych. Szanuj cudzą własność, lecz uniemożliwiaj drugim odnoszenie korzyści z ludzkiego cierpienia lub cierpienia innych gatunków żyjących na Ziemi.

14. Szanuj swoje ciało. Naucz zajmować się nim z szacunkiem. Nie traktuj swojego ciała jedynie jako narzędzie. Zachowuj energie witalne (seksualną, oddechu i duchową) na realizację Drogi. (Dla braci i sióstr, którzy nie są mnichami i mniszkami:) Ekspresji seksualnej powinny towarzyszyć miłość i zobowiązanie. W relacjach seksualnych bądź świadom możliwości spowodowania przyszłego cierpienia. Aby zachować szczęście innych, szanuj ich prawa i zobowiązania. Bądź w pełni świadomy odpowiedzialności związanej z wprowadzaniem do świata nowego życia. Medytuj na ten świat do którego zapraszasz nowe istoty.

Z książki “Interbeing”: Fourteen Guidelines for Engaged Buddhism, revised edition: Oct. 1993 by Thich Nhat Hanh, published by Parallax Press, Berkeley, California

Czcigodny Thich Nhat Hanh jest mnichem buddyjskim, poetą, aktywistą pokojowym i autorem. Mieszka w społeczności monastycznej w południowo-zachodniej Francji, gdzie naucza, pisze, zajmuje się ogrodnictwem i pracuje na rzecz pomocy uchodźcom na całym świecie. Dużo podróżuje prowadząc odosobnienia poświęcone sztuce świadomego życia. Przeprowadził m.in. specjalne odosobnienia dla amerykańskich weteranów wojennych, psychoterapeutów, artystów, działaczy ekologicznych i dzieci.

Tłumaczenie: Jan Skoczylas
źródło: http://ekobuddyzm.pl/2012/10/thich-nhat-hanh-czternascie-wskazan-buddyzm...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer