Modlitwa sylwestrowo-noworoczna

Modlitwa Buddy KuntuZangpo, która przenosi szczególną korzyść odmawiana podczas przesileń, zaćmienia słońca i księżyca, i na przełomie roku.

kuntuzangpo.jpg

Modlitwa Pierwotnego Buddy Kuntu Zangpo

Wprowadzenie

Ho! Zjawiskowa egzystencja - zarówno, samsara jak i nirwana, mają wspólną podstawę, lecz dwiema drogami prowadzą do dwóch różnych stanów. Niech dzięki mocy modlitwy Kuntu Zangpo, który przebywa w świętym pałacu Ostatecznego Wymiaru, wszystkie istoty osiągną doskonały Stan Buddy.

Uniwersalna Podstawa
Uniwersalna podstawa jest nie stworzona. Pojawia się spontanicznie i jest nieograniczona jak przestrzeń, nie sposób jej wyrazić. Nie istnieje w niej nawet nazwa samsara czy nirwana. Dzięki zrozumieniu tego osiąga się Stan Buddy. Nie wiedząc o tym istoty błąkają się w samsarze. Oby wszystkie istoty trzech sfer dostrzegły naturę niemożliwej do wyrażenia podstawy.

Osiągnięcie przez Kuntu Zangpo Stanu Buddy
Ja, Kuntu Zangpo, jestem prawdziwą naturą nie stworzonej i wolnej od uwarunkowań podstawy - zrealizowałem spontaniczną świadomość podstawy. W tej świadomości zewnętrzne i wewnętrzne zjawiska nie są określane jako istniejące ani jako nieistniejące. Nie kala jej ciemność pozbawiona przytomności. Moje naturalnie pojawiające się manifestacje nigdy nie ulegają splamieniu. Przebywam w czystej naturalnej świadomości. Nie ma we mnie strachu, nawet gdyby trzy światy miały ulec zagładzie, i nie ma przywiązania do pięciu zmysłowych przyjemności. W spontanicznie powstałym, wolnym do koncepcji umyśle nie ma niesubtelnych form ani pięciu emocjonalnych trucizn.

Oświecone aktywności Kuntu Zangpo, przynoszące pożytek istotom
Moją naturalną świadomość obdarzoną nieustającą świetlistością cechuje jedna natura i pięć mądrości. Wraz z dojrzewaniem pięciu mądrości pojawia się pięciu pierwotnych Buddów. Wraz z ekspansją mądrości pojawia się czterdziestu dwóch łagodnych Buddów. Wraz z pełnią mocy pięciu mądrości pojawia się sześćdziesięciu Heruków. Tak więc moja naturalna świadomość nigdy nie ulega złudzeniu.

Życzenia Kuntu Zangpo
Jako że ja - pierwotny Budda wypowiadam tę modlitwę, niech wszystkie istoty trzech sfer samsary zrealizują spontanicznie zrodzoną naturalną świadomość, całkowicie doskonałe królestwo wielkiej mądrości. Ukazuję nieprzerwanie setki milionów, niewyobrażalną ilość manifestacji. Pojawiają się one w różnorodnych formach, stosownych do potrzeb istot. Niech dzięki mocy moich modlitw, mojego współczucia, wszystkie istoty trzech sfer samsary zejdą ze ścieżki sześciu światów.

Ewolucja nieoświeconych istot
Początkowo u istot, które ulegają złudzeniu, w pierwotnej podstawie zamiast świadomości powstaje otępienie pozbawione zrozumienia. To właśnie ignorancja jest przyczyną złudzenia. W takim stanie istoty tracą przytomność, a potem drżą ze strachu i wpadają w histerię. Z tego stanu wyłania się pojmowanie siebie i innych jako przeciwieństw. W miarę nasilania się tych tendencji istoty wkraczają w cykl samsary. Stosownie do wytwarzanej karmy pięciu trucizn, pięć emocji nieustannie przybiera na sile. Dlatego podstawą złudzenia istot jest niewiedza, nieobecność zrozumienia. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, wszystkie istoty trzech światów rozpoznają własną naturalną świadomość.
*
Pierwotna niewiedza to umysł błądzący bez zrozumienia. Niewiedza stwarzana to pojmowanie siebie i innych jako dwóch odrębnych bytów. Obie one są podstawą złudzenia wszystkich istot. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, wszystkie istoty trwające w samsarze zostaną oczyszczone z zasłon ciemności - braku zrozumienia. Niech zostaną uwolnione od dualistycznej mentalności i rozpoznają wrodzoną naturę świadomości.

Narodziny istot sześciu światów
Dualistyczny umysł, który doświadcza wątpliwości co do natury zjawisk i subtelnego przywiązania do nich, stopniowo tworzy nawykowe skłonności, których efektem jest ludzkie odrodzenie. Jedzenie, bogactwa, ubrania, mieszkanie, przyjaciele, obiekty pięciu zmysłów i kochane istoty - wszystko to jest przyczyną zmartwienia dla istot, które pragną tych rzeczy. Tworzą one świat złudzeń. Skutki obaw tkwiących w umyśle są niezmierzone. Istoty, w których dojrzały owoce przywiązania, odradzają się w światach głodnych duchów, gdzie dominuje skąpstwo i cierpienie. Doświadczają tam przerażającego głodu i pragnienia. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, wszystkie istoty, w których istnieje pożądanie i przywiązanie, nie tłumiąc porywów pragnienia ani nie ulegając żądzy czy pożądaniu, rozluźnią swój umysł w jego prawdziwej przestrzeni. Niech utrzymują naturalną świadomość w jej własnym sposobie przejawiania się i osiągną Mądrość Rozróżniającą.
*
Kiedy postrzegane są zewnętrzne obiekty, w istotach pojawiają się subtelne doznania niepewności i strachu. W miarę ich nasilania się powstaje nawykowa skłonność do niechęci. Zewnętrzne obiekty widziane są jako wrogie, co prowadzi do przemocy i zabijania. Ci, w których dojrzały owoce nienawiści doświadczają w piekle tortur palenia i gotowania. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, wszystkie istoty sześciu światów, kiedy powstaje w nich silna nienawiść, rozluźnią swój umysł w jego naturalnym stanie, który jest wolny od rozróżnień. Niech utrzymują świadomość w jej własnym sposobie przejawiania się i osiągną podobną zwierciadłu Mądrość Przejrzystości.
*
Istoty, których umysł jest przepełniony pogardą dla innych i upodobaniem do współzawodnictwa, w których pojawia się arogancja i wyniosłość, muszą znosić cierpienie walki i przemocy. Ci, w których dojrzały owoce takiej karmy odradzają się w świecie bogów i ostatecznie skazani są na śmierć i upadek w niższe światy. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, wszystkie istoty, których umysł jest jak wezbrana rzeka, rozluźnią się we własnym naturalnym stanie. Niech utrzymują świadomość w, jej własnym sposobie przejawiania się i urzeczywistnią znaczenie Mądrości Równości Wszystkich Zjawisk.
*
Stosownie do nawyku usilnego trwania w dualizmie, nasilają się rywalizacja, przemoc i wszelkie naznaczone bólem działania, mające na celu gloryfikowanie siebie i pomniejszanie wartości innych. Istoty odradzają się w świecie półbogów i potem, w konsekwencji własnych czynów, spadają w światy piekielne. Niech dzięki tej modlitwie- modlitwie Buddy, ci w których powstają myśli związane z rywalizacją i przemocą, rozluźnią się we własnym naturalnym stanie, który jest pozbawiony wszelkiej wrogości. Niech utrzymują umysł w jego własnym sposobie przejawiania się i osiągną wolną od ograniczeń Mądrość Spełniania.
*
Kiedy istoty pogrążone są w pozbawionym zrozumienia obojętnym stanie, doświadczają tępoty; odrętwienia, obojętności, zapominania i ospałości, roztargnienia, lenistwa i niewiedzy. W rezultacie bezbronne błądzą w świecie zwierząt. Niech dzięki tej modlitwie - modlitwie Buddy, w istotach które zatonęły w ciemnościach niewiedzy, zabłyśnie światło zrozumienia i niech osiągną Mądrość Wolną od Koncepcji (Ostateczny Wymiar).
*
Wszystkie istoty trzech światów w uniwersalnej podstawie są równe mnie samemu - Buddzie. A jednak ze względu na swój brak zrozumienia, nieustannie rozpraszane są przez złudzenia. Folgują sobie poświęcając się nierealnym jak sny, bezsensownym i błahym zajęciom - sześciu karmom. Ja jestem pierwotnym Buddą. Moje manifestacje służą istotom sześciu światów. Niech dzięki mocy życzeń Kuntu Zangpo wszystkie bez wyjątku istoty osiągną Stan Buddy w Ostatecznym Wymiarze.

Podsumowanie
W przyszłości, kiedy potężni jogini obdarzeni wrodzoną promiennością wolnej od złudzeń naturalnej świadomości będą recytowali tę pełną mocy modlitwę życzeń, wszystkie istoty, które ją usłyszą odrodzą się trzy razy, po czym osiągną całkowicie doskonały Stan Buddy. Jogini powinni wizualizować siebie jako Kuntu Zangpo i recytować ją głośno w czasie zaćmienia Słońca lub Księżyca, w czasie trzęsień ziemi, grzmotów, przesileń i na przełomie roku. Wszystkie istoty trzech sfer, którym będzie dane to usłyszeć, zostaną stopniowo uwolnione od cierpienia, a ostatecznie osiągną Stan Buddy.
*
Oby długo istniała doktryna Buddy, a szczególnie Wadżrajana oraz niezrównana w kultywowaniu i rozpowszechnianiu nauk tradycja Guru Padmasambhawy (Tradycja Wczesnych Tłumaczeń).

His Eminence Garchen Triptrul Rinpoche reading Kuntuzangpo prayer from photo-magic on Vimeo.

Dodaj nowy komentarz

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer