Metropolita katowicki wzywa do ekologicznego nawrócenia

"Bracia, w tych działaniach nie możemy się oglądać tylko na innych; wszystkim nam potrzeba ekologicznego nawrócenia, bo wszyscy - czasem mniej lub bardziej świadomie - przyczyniamy się do małych katastrof ekologicznych" mówił w niedzielę 27-ego maja arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc do 80 pątników w sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, gdzie odbywała się doroczna pielgrzymka mężczyzn.

Nawiązując do mającego się odbyć w grudniu w Katowicach światowego szczytu klimatycznego przypomniał, że 36 z 50 miast europejskich z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce, podkreślając, że nie wolno narażać środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi kierując się jedynie kalkulacją ekonomiczną czy krótkowzroczną polityką przedwyborczą". "Czasem się słyszy opinie, że jest to problem wyolbrzymiony; te opinie wypowiadane są zwłaszcza latem, kiedy problem smogu się rozwiewa. Tych, którzy tak mówią, zapraszamy, zwłaszcza zimą, do pomieszkania na Śląsku" powiedział arcybiskup

Metropolita wezwał Ministerstwo Energii do przyspieszenia prac nad ustaleniem wymagań jakościowych dla paliw stałych. Za niedługo - w grudniu - szczyt klimatyczny w Katowicach, gdzie mogą wybrzmieć postulaty o dekarbonizacji (od-węglowieniu) źródeł energii. Tymczasem wiemy, że węgiel odpowiedniej jakości energetycznej i odpowiednio spalany, jest źródłem czystej energii. Wypowiedź ta może dziwić w kontekście proekologicznych słów metropolity, który do ekologicznego nawrócenia wzywał już wielokrotnie, m.in podczas uroczystego nabożeństwa z okazji ubiegłorocznej Barbórki, kiedy mówił również o problemie ubóstwa energetycznego i problemach górnictwa Potrzebny jest w górnictwie i wokół tego przemysłu spokój i rozwaga; potrzebna jest stabilizacja otwierająca perspektywy i umacniająca poczucie sensu i celowości wykonywanej pracy; aby była ku pożytkowi człowieka i kraju. Wyjaśnienie tego można znaleźć w wywiadzie jaki abp Skworc udzielił na początku kwietnia Katolickiej Agencji Informacyjnej w którym podkreślił społeczne aspekty kwestii węglowej-zagrożenie wykluczeniem energetycznym ze względu na wyższy koszt czystej energii i znaczenie kopalni dla rynku pracy na Górnym Śląsku, gdzie górnictwo jest podstawą bytu ekonomicznego i kultury dziesiątek tysięcy ludzi.
Metropolita w swoim orędziu nawiązał również do przypadającej w tym roku setnej rocznicy niepodległości Polski, mówiąc że darem na kolejne stulecie powinna być odpowiedzialność, wyrażając się przede wszystkim przez trzeźwość. Osiemset tysięcy alkoholików i trzy miliony ludzi szkodliwie pijących sieje spustoszenie zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wielu z nich dorasta w rodzinach, gdzie pijaństwo, przemoc, rozpad więzi, brak miłości, osamotnienie, brak bezpieczeństwa i tym podobne sprawy są codziennością. Wchodzą w dorosłe życie poranieni i niedojrzali emocjonalnie.
Jako chrześcijanie musimy pod tym względem ponownie podjąć odpowiedzialność za siebie samych i za innych
.
Zaapelował też o codzienną kulturę, zwłaszcza kulturę języka. Potrzeba świadectwa języka wolnego od przekleństw i wulgaryzmów. Potrzeba języka politycznego i społecznego wolnego od jątrzenia i kłamstwa. Potrzeba Internetu wolnego od hejtu, który jest nie tylko wyrazem zdziczenia naszego życia społecznego, ale także grzechem, i to najpoważniejszym, bo przeciw miłości bliźniego. Milczenie i mówienie stanowią człowieka - są jak wdech i wydech, jak skurcz i rozkurcz serca. Czystość języka jest fundamentalna dla naszego życia, tak, jak czystość powietrza. To ważny element tego, co papież Franciszek nazywa „ekologią ludzką".
Całe nasze życie osobiste pełne nieraz trudnych wyborów i decyzji, życie rodzinne wypełnione miłością i ofiarą, także zaangażowanie społeczne w duchu służby i odpowiedzialności tylko w tej perspektywie - w perspektywie Boga - mają znaczenie doczesne i pożytek wieczny zakończył swoje powitanie pielgrzymów metropolita katowicki.

Bp_Wiktor_Skworc.jpg70-letni, rodowity Ślązak z górniczej rodziny, z Rudy Śląskiej, arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc sprawuje swoją posługę na Śląsku od 2011 roku mianowany na to stanowisko przez Benedykta XVI. Wcześniej od 1998 roku sprawował funkcję biskupa diecezjalnego tarnowskiego, jako zawołanie biskupie przyjął słowa In Spiritu Sancto (W Duchu Świętym).
W diecezji tarnowskiej jego dziełami są m.in. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” i Fundacja im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, wspierające edukację młodzieży z ubogich rodzin. Wspierał budowę Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, Przytuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie, prowadzonego przez siostry albertynki, oraz stacjonarnego hospicjum w Tarnowie, prowadzonego przez Fundację „Kromka Chleba”.
Zarządził aby rady parafialne w diecezji były powoływane w drodze wyborów powszechnych. Szczególna troską otaczał osoby wykluczone i poszkodowane przez los-odwiedzał i organizował pomoc dla powodzian więźniów czy samotnych matek. Angażował się w zażegnanie konfliktu miedzyRomami a Polakami jaki wybuchł w jednej z z miejscowości. W kwestie ekologiczne angażuje sie od lat, apelując o powszechna edukację w tej kwestii. Opowiadał się za całkowitym zakazem reklamy papierosów i alkoholu. Jest zwolennikiem całkowitej przejrzystoci finansow Koscioła Katolickiego.
W czasach stanu wojennego działał w Komitecie Pomocy Więźniom i Internowanym. W latach 80-tych był wielokrotnie mediatorem podczas strajków na Śląsku. Doktor nauk humanistycznych.

źródło:
gosc.pl
Katolicka Agencja Informacyjna
deon.pl
archidiecezjakatowicka.pl

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer