Przemoc jest zaprzeczeniem religijności

Przemoc promowana i dokonywana w imię religii może tylko zdyskredytować samą religię. A zatem taka przemoc musi być potępiona przez wszystkich, a szczególnie przez osoby autentycznie religijne, które wiedzą, że Bóg jest zawsze dobrem, miłością i współczuciem oraz że nie ma w Nim miejsca na nienawiść, urazę czy zemstę. Osoba wierząca wie, że do największych bluźnierstw należy przyzywanie Boga jako usprawiedliwienia własnych grzechów i zbrodni, wzywanie Go, aby usprawiedliwiać zabijanie, masowe morderstwa, zniewolenie, wyzysk w jakiejkolwiek formie, ucisk i prześladowanie jednostek i całych grup ludności powiedział Ojciec Święty Franciszek, na spotkaniu z uczestnikami międzynarodowej konferencji o walce z przemocą popełnianą w imię religii, która odbyła się w dniach 31 stycznia-02 lutego w Rzymie. W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przywódców religijnych z różnych krajów.

800px-Franciscus-PP.JPGOsoba religijna wie, że Bóg jest Świętym i że nikt nie może twierdzić, iż odwołuje się do Jego imienia, aby popełniać zło. Każdy przywódca religijny jest wezwany do zdemaskowania wszelkich prób manipulowania Bogiem w celach, które nie mają nic wspólnego z Nim lub Jego chwałą. Musimy ukazać z nieustannym wysiłkiem, że każde ludzkie życie jest święte, że zasługuje na szacunek, poważanie, współczucie i solidarność, bez względu na pochodzenie etniczne, religię, kulturę lub przekonania ideologiczne i polityczne.
(...)
Przynależność do określonej religii nie przyznaje jednostce dodatkowej godności i praw, ani też brak przynależności nie neguje ich, ani też ich nie pomniejsza.
Istnieje zatem potrzeba wspólnego zaangażowania ze strony władz politycznych, przywódców religijnych, nauczycieli i osób zajmujących się edukacją, szkoleniem i komunikacją, aby przestrzec wszystkich kuszonych przez wypaczone formy błędnej religijności, oraz tych wszystkich, którzy nie mają nic wspólnego z wyznaniem religii godnej tego imienia

Konferencję zorganizowaną przez Wilton Park, agencję brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych, we współpracy z Rashad Shawa Cultural Center z Rimal, w strefie Gazy,prowadzonym przez libańską Fundację Adyan i Papieską Komisją ds. Dialogu Międzyreligijnego.

W konferencji wziął udział m.in. Mohammad bin Abdul Kaim Al-Issa, sekretarz generalny Światowej Ligi Muzułmańskiej (Muslim World League), założonej w 1962 roku panislamskiej organizacji. Al-Issa w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, ze za przemoc dokonywaną w imię religii ponoszą odpowiedzialność wszystkie instytucje religijne, które nie radzą sobie z ekstremizmem i systemy edukacyjne, które nie koncentrują się na umiejętności komunikacji międzykulturowej. "programy religijne muszą się bardziej koncentrować na wpajaniu wartości moralnych i właściwego zachowania, promowaniu szacunku dla różnorodności i róznic oraz umacnianiu wartości pokoju, miłości i współpracy". Podkreślając odpowiedzialność światowych przywódców religijnych za przemoc jaka była dokonywana na przestrzeni dziejów w imię religii wyraził nadzieję, że jeżeli światowi przywódcy religijni z odwagą i determinacją będą się przeciwstawiać przemocy to "pokonamy ekstremizm i pomożemy pokojowi i harmonii zwyciężyć w tym świecie".
Zwrócił również uwagę na przyczyny ekstremizmu, który "wynika z niezdrowych społecznych, edukacyjnych, intelektualnych i politycznych korzeni".
"Musimy współpracować, aby szerzyć kultury cywilizowanej komunikacji, miłości, szacunku, różnorodności, tolerancji i koegzystencji" zakończył swoje wystąpienie sekretarz generalny MWL.
Z kolei Louis Raphaël I Sako, zwierzchnik kościoła chaldejskiego nazwał "skandalem" konflikty międzyreligijne. Jak podkreślił,odwołując się do słów św. Pawła " litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia", głównym problemem jest dosłowna, literalna interpretacja Pisma.
Drugim problemem niszczącym religie jest używanie ich do doraźnych politycznych i osobistych korzyści.
Wśród antidotów wskazał m.in. przestrzeganie przez rządy karty praw człowieka i równych praw wszystkich obywateli, bez względu na ich wyznanie i reformowanie praw w duchu tej równości, poszanowania życia i promowania pokoju, proponowanie przez kościoły działań i aktywności społecznych rozwijających ducha tolerancji i szacunku, i pluralizmu religijnego i intelektualnego.

źródła:
Radio Watykańskie
deon.pl
aawsat.com

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer