Kieruj swoje pieniądze „tam, gdzie twoje serce”, czyli inwestuj w swoje wartości

Bycie uważnym konsumentem.

Współczesna kultura towaru sprawia, że wielu konsumentów czuje się przynaglanych, aby wciąż i wciąż coś kupować, coś nabywać. W rezultacie wielu z nas łapie się na bezrefleksyjnym kupowaniu rzeczy bez zastanowienia nad tym, co takiego nasze wydane pieniądze będą napędzać i wzmacniać i gdzie zostaną zainwestowane.

Jako etyczni konsumenci, ponosimy odpowiedzialność nie tylko za to, jaką korzyść kupiony produkt przynosi nam samym, ale również za to, jakie efekty nasze konsumenckie wybory przyniosą innym pod względem społecznym i ekonomicznym.

Jako odpowiedzialni konsumenci jesteśmy w stanie rozpoznać, że niektóre produkty wykonane są w sposób naruszający etyczne zasady, np. produkowane są w fatalnych warunkach pracy, w jakich muszą egzystować robotnicy wytwarzający owe dobra, a w wyniku produkcji niszczone jest i zatruwane środowisko przyrodnicze.
To może mieć miejsce gdzieś daleko na świecie, skąd dany produkt do nas przyjechał, niemniej jednak oddziałuje negatywnie na całokształt życia.
Tym samym kupując taki produkt wspieramy praktyki mogące znacząco kolidować z wyznawanymi przez nas wartościami.
Będąc świadomymi i poinformowanymi o historii produktu, możemy być bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

Co możemy zrobić?

Możemy kierować więcej naszych pieniędzy tam, „gdzie nasze serce”, tj. wspierać takie firmy, które wzmacniają bardziej zrównoważoną, społecznie sprawiedliwą i duchową pełniejszą obecność ludzi na tej planecie.

Na przykład Firma 31 Bits używa mody, aby pomóc ludziom w Ugandzie wyjść z biedy.
Dzięki produkcji biżuterii z papieru z recyklingu 31 Bits zapewnia miejsca pracy dla ugandyjskich kobiet umożliwiając im zarobek i otrzymanie opieki zdrowotnej.

Kolejnym sektorem, który możemy wpierać z korzyścią dla życia ludzkiego i pozaludzkiego to lokalni rolnicy. Kupując u nich żywność, zamiast w supermarketach nie tylko nie napędzamy przemysłowej i destruktywnej dla środowiska i lokalnych wspólnot produkcji rolnej, jednocześnie wspierając rolnictwo podtrzymujące różnorodność biologiczną terenów rolniczych, ale też nie wspieramy transportu żywności na wielkie odległości, jakie dzielą producenta od konsumenta.
Tym samym z jednej strony przyczyniamy się do mniejszej emisji gazów cieplarnianych z transportu i przemysłowej produkcji rolnej, a z drugiej strony nasze wsparcie dla mniej energochłonnej produkcji na rynki lokalne wiąże się z mniejszym popytem na paliwa, których proces wydobycia, transportu i produkcji przyczynia się co roku do niejednej katastrofy ekologicznej w wyniku np. wycieku ropy do rzek i gruntu oraz do morza.

W lokalną żywność możemy się zaopatrywać np. w kooperatywach spożywczych i na jarmarkach.

Możesz odnaleźć więcej firm, działalność których zgodna jest z twoimi wartościami. W tym celu możesz zrobić swoistą analizę potencjalnej firmy:

1. Rozpoznaj, która Firma produkuje potrzebny ci produkt, jaki chcesz nabyć.
Możesz bezpośrednio skontaktować się z daną firmą, aby dowiedzieć się, gdzie produkują swoje wyroby, skąd pozyskują potrzebne do nich surowce (czy np. nie pochodzą z wyrębów lasów, albo z plantacji umiejscowionych po wyrąbanych lasach itp.) i w jakich warunkach są wykonywane. Czy proces produkcyjny jest zgodny z twoimi wartościami, jeśli chodzi o warunki pracy, sprawiedliwość społeczną i ochronę środowiska.

2. Skorzystaj ze zdobytych informacji do podjęcia decyzji, czy wesprzesz dany biznes, czy nie.

Poprzez bycie świadomymi i etycznymi konsumentami, wydawane pieniądze faktycznie kierujemy tam, „gdzie nasze serce”, przyczyniając się do ochrony życia i harmonii na Ziemi.

Opracowanie: Tomasz Nakonieczny

Tekst źródłowy autorstwa Betty Le 'Put Your Money Where Your Heart Is: Invest in Your'

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer