Katolicki kongres ekologiczny

Międzynarodowy kongres "«Laudato Si» a wielkie miasta" odbył się w dniach 13-15 lipca w Rio de Janeiro w Brazylii. Celem kongresu było wprowadzanie w życie papieskiego nauczania z ekologicznej encykliki "Laudato Si" oraz uwrażliwienie na wymogi etyczne związane z szukaniem rozwiązań dla problemów wynikających ze zmian klimatu.

800px-Stop-Global-warming_spelled_by_small_penguins.jpgW konferencji wziął udział m.in kard. Peter Turkson prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.
W swoim posłaniu do uczestników kongresu Ojciec Święty napisał "Obowiązkiem wszystkich jest rozbudzenie w społeczeństwie świadomości potrzeby szacunku dla środowiska". Podkreślił, że nie można stać z założonymi rękami w obliczu niszczenia środowiska. Bierność w obliczu zanieczyszczenia powietrza i dewastacji przyrody „jest oznaką utraty owego poczucia odpowiedzialności za naszych bliźnich, na której opiera się każde społeczeństwo obywatelskie" i wezwał do "aktywnej odpowiedzialności dla dobra wszystkich".
"Bierność dowodzi utraty poczucia odpowiedzialności wobec naszych bliźnich, na której opiera się każde cywilizowane społeczeństwo".
Papież zwrócił tez uwagę, ze prawo do wody jest jednym z fundamentalnych praw człowieka, a jej brak zagraża zdrowiu i życiu milionów ludzi
Kolejny raz wezwał też do budowania kultury dialogu i włączania, zwracając uwagę, ze coraz częstszy nie tylko w wielkich miastach jest zanik relacji między ludźmi a „wykorzenienie czy izolacja niektórych ludzi są formami ubóstwa, które mogą prowadzić do przemocy i niesprawiedliwości". Sfery polityczne, edukacyjne i religijne społeczeństwa winny współpracować w wytwarzaniu lepszych relacji międzyludzkich, przełamując „mury, które izolują i spychają na margines. Można to osiągnąć przez działalność różnych grup, szkół czy parafii".

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer