Buddyjska tradycja przemocy i nietolerancji

Aung San Suu Kyi w 2016 rokuAung San Suu Kyi, bohaterka pokojowej walki o wolność, nazywana birmańskim Gandhim i Dalajlamą, obecnie stoi na zele państwa Republika Związku Mjannmy.
I zachowuje całkowitą obojętność i biernośc wobec ludobójstwa na mniejszości Roshingya, przez co traci kolejne nagrody i tytuły przyznane jej za działalność opozycyjną.

30 listopada burmistrzyni Paryża Anne Hidalgo z francuskiej Partii Socjalistycznej, zdecydowała o odebraniu Suu Kyi honorowego obywatelstwa stolicy Francji, z powodu "wielokrotnych naruszeń praw człowieka odnotowanych w Związku Myanmy oraz przemocy i prześladowania przez siły zbrojne Mjanmy mniejszości Rohingya". Podobne decyzje podjęły już pod koniec 2017 roku, Oxford, London i Dublin. W marcu 2018 roku Suu Kyi utraciła nagrodę Eli Wiesela, przyznawaną przez Amerykańskie Muzeum Holocaustu, a w sierpniu honorowe obywatelstwo Edynburga, na początku października została pozbawiona honorowego obywatelstw Kanady a 11 listopada Amnesty International ogłosiła, że pozbawia ją tytułu Ambasadorki Sumienia, w związku z "haniebną zdradą wartości, które niegdyś wyznawała".

Lista nagród jakie Aun San Suu Kyi otrzymała za swoją działalność opozycyjną na rzecz demokracji, wyrzeczenie się przemocy i walkę o prawa człowieka jest imponująca. Pokojowa Nagroda Nobla, Nagrodę im. Sacharowa, przyznawana przez Parlament Europejski, indyjska Nagroda im. Nehru, Nagroda im. Bolivara (przyznawana przez UNSECO), Medal Kongresu a nawet nagroda Free Your Mind, przyznana przez MTV.

Po zwycięstwie jakie pod koniec 2015 roku, odniosła Narodowa Liga Na Rzecz Demokracji (NLD), na czele której stoi Aun San Suu Kyi, wydawało się, że Mjanma zmieni politykę wewnętrzną. W marcu 2016 roku zebrał się nowy parlament. Prezydentem został Htin Kyaw z Ligi a szefem rządu-Suu Kyi.
Jednak już pod koniec 2016 roku nastąpiła nowa fala rządowych ataków na mniejszość Rohingya. Ataki na posterunki policji stały się pretekstem do szeroko zakrojonej akcji ludobójczej birmańskiej armii, w ramach której wojsko zabijało ludność cywilną i paliło muzułmańskie wioski. Zablokowane wówczas zostało również dostarczenie pomocy żywnościowej dla 80 tyś. osób przez ONZ. Według rządowych danych zginęło wówczas 70 Rohingya a aresztowano 200 osób.
Humans Rihgts Watch podała, na podstawie analizy zdjęć satelitarnych, ze 430 budynków w trzech wioskach zostało zniszczonych między 22 października a 10 listopada 2016 roku.
Reprezentant agencji ONZ ds. uchodźców UNHCR John McKissick powiedział BBC, ze birmańskie oddziały "zabijają mężczyzn, strzelają do nich, mordują dzieci, gwałcą kobiety, pala i plądrują domy". Oskarżył tez władze Birmy o prowadzenie systematycznej czystki etnicznej i odpowiedzialności zbiorowej wobec mniejszości Rohingya.

Ponad milionowa mniejszość Rohingya jest uznawana przez organizacje praw człowieka za najbardziej prześladowaną grupę etniczna na świecie.
Prześladowania wobec Rohigya w Birmie trwają od końca lat 70-tych, kiedy stali się dla rządzącej junty wygodnym celem dla kanalizowania społecznego niezadowolenia. Wsparciem wojskowych cieszył się mnich buddyjski Ashin Wirathu stojący na czele ruchu anty-muzułmańskiego i pochwalający ataki i zabójstwa na muzułmanach.
Od 1982 Roshingya są pozbawieni obywatelstwa Birmy, nie posiadają dokumentów, nie mogą korzystać z publicznej służby zdrowia, edukacji na poziomie szkoły wyższej ani mieć więcej niż dwoje dzieci, nie wolno im podróżować bez specjalnego pozwolenia. Powszechne jest też stosowanie wobec Rohigya pracy przymusowej na rzecz armii birmańskiej i konfiskaty ziemi przekazywanej potem buddyjskim osadnikom. W 2014 roku władze Myanmy zakazały używania słowa Rohingya podczas spisu powszechnego i nakazały zapisywać członków mniejszości jako Bengalczyków.
Konflikt w Arakanie nie ma jednak charakteru tylko czy głównie religijnego, jest ostatnim i najbardziej okrutnym rozdziałem wojny domowej jaka toczyła się w Birmie przez kilka dziesięcioleci między "centrum" a "peryferiami'. Birmańska armia najwyraźniej wykorzystuje odrębność religijną i etniczną mieszkańców Arakanu by skierować na nich niezadowolenie społeczne. Prześladowania mniejszości, dyskryminacja nie-buddystów to częśc tradycji politycznej Mjanmy i całego rejonu. W Mjanmie dyskryminowani i prześladowani są również chrześcijańscy Kahinowie, w bliskiej geograficznie, politycznie i religijnie Tajlandii trwa od stu lat dyskryminacja muzułmańskich Malezyjczyków z Patani. Oba kraje są równie pobożne, wręcz dewocyjne w swojej buddyjskiej religijności. Dla mieszkańców Zachodu, dla których buddyzm to uśmiechnięty Dalajlama zabiegający pokojowymi metodami o swój naród z Shangri La jest trudnym do przyjęcia, ze buddyzm ma również zupełnie inną twarz.
W krajach w których buddyzm jest oficjalną religia państwową powszechne i usankcjonowane prawnie jest łamanie praw człowieka. Od karania więzieniem za obrazę Trzech Klejnotów (Budda, Dharma i Sangha), a w Tajlandii dodatkowo Króla (w praktyce karana jest każda krytyka polityki władz), prześladowania mniejszości religijnych (muzułmańskich, chrześcijańskich i hinduistycznych) po czystki etniczne i ludobójstwo-to codzienność "królestw Dharmy".
Podobnie jak birmańska tradycja sukcesji przez zamordowanie poprzednika wraz z rodziną i zwolennikami. Logika myślenia radykalnych buddystów spod sztandarów Wirathu (podobnie jak fanatycznych hinduistów z indyjskiej "hindutwy") jest bardzo podobna jak tych spod znaku ISIS. Prześladowane mniejszości to "wrogowie Dharmy" o błędnych poglądach. A w imię obrony Dharmy wolno dopuścić się każdej zbrodni. Logika wojen religijnych.
Być może Zachód zwiódł sam siebie, chcąc widzieć w Suu Kyi niezłomną obrończynię praw człowieka, stojącą w jednym szeregu z Gandhin i Dalajlamą. Prócz tej tradycji jest w krajach dharmicznych również tradycja hinduistycznej hindutwy i buddyjskiego BBS czy 969, ugrupowań popierających i stosujących przemoc i terror wobec ludności nie-buddyjskiej. Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla najwyraźniej zdecydowała nawiązać do tej własnie tradycji.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer